Marine Police Division and IOM partnership: Pilot Capacity Building Initiative

ความร่วมมือระหว่างกองบังคับการตำรวจน้ำและไอโอเอ็ม: หลักสูตรเสริมสร้างทักษะการปฏิบัติงาน

องค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน (ไอโอเอ็ม) ร่วมมือกับกองบังคับการตำรวจน้ำในการพัฒนาหลักสูตรอบรมเพื่อเสริมสร้างทักษะการทำงานในด้านการปราบปรามการลักลอบขนคนเข้าเมืองทางพรมแดนทางทะเล หลักสูตรนี้ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลแคนาดาและเป็นรูปแบบการเรียนผสมผสานทั้งแบบออนไลน์และการฝึกอบรมปฏิบัติจริง โดยจะมีการจัดการอบรมแบบปฏิบัติสำหรับเจ้าหน้าที่กองบังคับการตำรวจน้ำ 112 ท่าน

ผู้เชี่ยวชาญของไอโอเอ็มได้ร่วมงานกับเจ้าหน้าที่กองบังคับการตำรวจน้ำในการออกแบบคอร์สเรียนออนไลน์ 4 บทเรียน คอร์สเรียนออนไลน์นี้พัฒนามาโดยเฉพาะสำหรับบริบทและเป้าหมายของประเทศไทย

 1. การปราบปรามการลักลอบขนคนเข้าเมืองทางพรมแดนทางทะเล
 2. ปฏิบัติการค้นหาและช่วยเหลือ
 3. การสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมบนเรือ
 4. การปกป้องและคุ้มครองผู้โยกย้ายถิ่นฐาน

“ความมั่นคงทางทะเลเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับประเทศไทย กองบังคับการตำรวจน้ำดำเนินการปฏิบัติงานปราบปรามอาชญากรรมที่มีการจัดตั้งในลักษณะองค์กรที่เกิดขึ้นทางพรมแดนทางทะเลอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งรวมถึงการลักลอบขนคนเข้าเมืองและการค้ามนุษย์ กิจกรรมการเสริมสร้างทักษะผ่านคอร์สเรียนออนไลน์ที่ได้รับการสนับสนุนจากไอโอเอ็มนี้ทำให้เจ้าหน้าที่กองบังคับการตำรวจน้ำได้เสริมสร้างความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับหัวข้อหลักๆ ที่สำคัญทั้งเรื่องการลักลอบขนคนเข้าเมือง ปฏิบัติการค้นหาและช่วยเหลือ การสืบสวนสอบสวนอาชญากรรม และการปกป้องและคุ้มครองผู้โยกย้ายถิ่นฐาน กองบังคับการตำรวจน้ำหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการฝึกอบรมปฏิบัติจริงที่จะจัดขึ้นในลำดับต่อไปจะช่วยให้เจ้าหน้าที่ของเราสามารถนำความรู้ที่ได้เรียนไปประยุกต์ในการทดลองกิจกรรมปฏิบัติจริง” พล.ต.ต.สมควร พึ่งทรัพย์ ผู้บังคับการตำรวจน้ำ กล่าว

คอร์สเรียนออนไลน์นี้สามารถเข้าถึงได้จากเว็บไซต์ (e-learning platform) ที่ไอโอเอ็มได้พัฒนาขึ้นเพื่อเสริมสร้างทักษะของเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายของหน่วยงานต่างๆ ของรัฐบาลไทย เว็บไซต์นี้มีเนื้อหาหัวข้อต่างๆ เช่น การควบคุมพรมแดน การบริหารจัดการพรมแดนและการโยกย้ายถิ่นฐาน  การประเมินผู้เดินทาง และบทบาทของข้อมูล

“การปราบปรามการลักลอบขนคนเข้าเมืองและการคุ้มครองผู้โยกย้ายถิ่นฐานที่ประสบภัยทางทะเลเป็นหนึ่งในกลุ่มงานที่สำคัญของไอโอเอ็ม ทางไอโอเอ็มตระหนักถึงบทบาทที่สำคัญของกองบังคับการตำรวจน้ำในการดำเนินปฏิบัติการนี้ในประเทศไทย ภายใต้โครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลแคนาดานั้น ไอโอเอ็มได้ดำเนินการร่วมกับกองบังคับการตำรวจน้ำในการจัดทำกิจกรรมเสริมสร้างทักษะการทำงานของเจ้าหน้าที่ซึ่งประกอบไปด้วยคอร์สเรียนออนไลน์และการฝึกอบรมปฏิบัติจริง ไอโอเอ็มขอขอบคุณกองบังคับการตำรวจน้ำเป็นอย่างสูงที่ได้ให้การสนับสนุนการออกแบบเนื้อหาของคอร์สออนไลน์และขอขอบคุณสำหรับความร่วมมือที่ดีเยี่ยมของเจ้าหน้าที่ที่เข้าร่วมอบรม เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้มีโอกาสร่วมมือกับกองบังคับการตำรวจน้ำในการพัฒนากิจกรรมเพื่อเสริมสร้างทักษะเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงทางทะเลและการคุ้มครองผู้โยกย้ายถิ่นฐานต่อไป” คุณเจรัลดีน อองซาร์ค หัวหน้าสำนักงานไอโอเอ็ม ประเทศไทย กล่าว

เจ้าหน้าที่ตำรวจน้ำรุ่นแรกที่ได้ลงทะเบียนเรียนหลักสูตรออนไลน์ (https://elearning.rpca.ac.th) นี้ประกอบไปด้วยทั้งเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่บังคับบัญชา โดยเจ้าหน้าที่เหล่านี้เป็นผู้แทนจากสถานีตำรวจน้ำจาก 25 จังหวัดในประเทศไทย ไอโอเอ็มหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับข้อเสนอแนะ และข้อคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมเรียนคอร์สออนไลน์เพื่อที่จะนำมาพัฒนาหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

กองบังคับการตำรวจน้ำและไอโอเอ็มได้คัดเลือกผู้เข้าร่วมเรียนคอร์สออนไลน์ที่ได้คะแนนสูงสุด ดังนี้

เจ้าหน้าที่ที่ได้คะแนนสูงสุด (วันที่ 8 มกราคม 2564)

 1. พ.ต.ต. สุภัทรชัย ศิริธรรม สถานีตำรวจน้ำ 1 กองกำกับการ 8 กองบังคับการตำรวจน้ำ ระนอง
 2. ร.ต.อ. ศิโรจน์ ชุมศรี สถานีตำรวจน้ำ 1 กองกำกับการ 9 กองบังคับการตำรวจน้ำ กระบี่
 3. ร.ต.ท. นนทพัทธ์ กาวชู กองกำกับการ 2 กองบังคับการตำรวจน้ำ สมุทรปราการ
 4. ร.ต.ท. ธนพล จันทรเสนา กองกำกับการ 2 กองบังคับการตำรวจน้ำ สมุทรปราการ
 5. ร.ต.ท. รัฐภูมิ จันทะสาร กองกำกับการ 3 กองบังคับการตำรวจน้ำ สมุทรปราการ
 6. ร.ต.ท. วรัญญู สุดจิตร กองกำกับการ 3 กองบังคับการตำรวจน้ำ สมุทรปราการ
 7. ร.ต.ท. มนตรี ทรัพย์อดิเรก กลุ่มงานเรือตรวจการณ์ กองบังคับการตำรวจน้ำ สมุทรปราการ
 8. ด.ต. ศรัญญู คำปวน สถานีตำรวจน้ำ 3 กองกำกับการ 12 กองบังคับการตำรวจน้ำ เชียงราย
 9. ด.ต. ภูธรินทร์ รัตนศรี สถานีตำรวจน้ำ 1 กองกำกับการ 12 กองบังคับการตำรวจน้ำ เชียงราย
 10. ด.ต. ธีระพล หนูพรม สถานีตำรวจน้ำ 1 กองกำกับการ 9 กองบังคับการตำรวจน้ำ กระบี่
 11. ส.ต.อ. นพรัตน์ ศรีไทยรักษ์ สถานีตำรวจน้ำ 1 กองกำกับการ 9 กองบังคับการตำรวจน้ำ กระบี่
 12. ส.ต.ท. นพพร ลิ้มใช้ กลุ่มงานเรือตรวจการณ์ กองบังคับการตำรวจน้ำ สมุทรปราการ
 13. ส.ต.ท. กณวรรธน์ เนืองศิลป์ กองกำกับการ 3 กองบังคับการตำรวจน้ำ สมุทรปราการ

เมื่อข้อจำกัดการเดินทางที่เกิดจากโควิด-19 ได้รับการผ่อนปรนแล้ว ไอโอเอ็มวางแผนที่จะเชิญผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศมาดำเนินการฝึกอบรมและดำเนินกิจกรรมฝึกปฏิบัติต่างๆ สำหรับเจ้าหน้าที่กองบังคับการตำรวจน้ำในจังหวัดชลบุรี หนองคาย ภูเก็ต และสงขลา กิจกรรมปฏิบัติเหล่านี้จะเน้นให้ผู้เข้าฝึกอบรมได้ทดลองภาคปฏิบัติเกี่ยวกับการปราบปรามการลักลอบขนคนเข้าเมืองทางพรมแดนทางทะเล และเพื่อจะนำเสนอกรณีศึกษาที่เป็นวิธีปฏิบัติที่ดีจากต่างประเทศให้กับผู้เข้าฝึกอบรม

กองบังคับการตำรวจน้ำและไอโอเอ็มมุ่งหวังที่จะเสริมสร้างความร่วมมือนี้ และพัฒนาหลักสูตรเสริมสร้างทักษะการทำงานอื่นๆ อีกในอนาคต


Marine Police Division and IOM partnership: Pilot Capacity Building Initiative

The International Organization for Migration (IOM) has collaborated with Marine Police Division for a new capacity building initiative on counter-migrant smuggling in the context of maritime borders. The initiative that is supported by the Government of Canada is adopting a hybrid approach including an e-learning component followed by in-person practical workshops for 112 Marine police officials.

IOM’s experts worked closely with Marine police officials to design 4 e-modules that were tailored to the national context and priorities:

 1. Counter migrant smuggling in the context of maritime borders
 2. Search and Rescue
 3. Crime scene investigation on boats
 4. Protection of Migrants

“Marine security is crucial to Thailand. The Marine Police Division regularly conducts operations at sea to combat various organized crime including the smuggling of migrants and the trafficking in persons. This pilot capacity building initiative supported by IOM has helped our officers build a strong foundation of key concepts on relevant topics including migrant smuggling, search and rescue, crime scene investigation and protection. I hope the follow up in-person training phase will help our officers apply their learnings through different case simulations,” said Pol. Major General Som-Kuan Peungsab, Marine Police Commander.

The e-modules have been made available through an e-learning platform that has been designed by IOM for capacity building of Royal Thai Government Agencies. The platform also offers modules on border control, migration and border management, traveler assessment and role of information.

“Countering migrant smuggling and ensuring protection of migrants at sea are key priority areas for IOM and we recognize the crucial role of the Marine Police Division in dealing with these issues. With funding support from the Government of Canada, IOM has been working with the Marine Police Division to pilot this capacity building initiative that include both e-learning and in-person workshops. IOM is grateful for MPD’s support in designing the course content and active participation of its officials. We look forward to expanding our partnership with MPD on future capacity building initiatives in the area of marine security and migrant protection,” said Géraldine Ansart, Chief of Mission, IOM Thailand.

The cohort of marine police officials enrolled in the e-learning modules (https://elearning.rpca.ac.th) are a mix of operational staff and those in supervisory roles and represent duty stations in 25 provinces of Thailand. IOM looks forward to collecting feedback from the participants and further improve the course content.

The Marine Police Division and IOM would also like to acknowledge the top performers from the on-going cohort:

Top Individual performers (as of 8 January 2020)

 1. Police Major Supattarachai Siritum, Ranong
 2. Police Captain Sirot Chumsri, Krabi
 3. Police Lieutenant Nontapat Kawchoo, Samut Prakan
 4. Police Lieutenant Thanapol Jantarasena, Samut Prakan
 5. Police Lieutenant Ratthaphum Janthasan, Samut Prakan
 6. Police Lieutenant Waranyoo Sudjit, Samut Prakan
 7. Police Lieutenant Montri Subadirek, Samut Prakan
 8. Police Senior Sergeant Major Saranyu Compuan, Chiang Rai
 9. Police Senior Sergeant Major Putarin Rattanasri, Chiang Rai
 10. Police Senior Sergeant Major Teerapon Nooprom, Krabi
 11. Police Sergeant Nopparat Srithairak, Krabi
 12. Police Corporal Nopporn Limchai, Samut Prakan
 13. Police Corporal Kanawat Nangsin, Samut Prakan

Once COVID-19 related travel restrictions have been lifted, IOM also plans to invite the international expert to conduct in-person simulation exercises for Marine Police officials in Chonburi, Nongkhai, Phuket and Songkhla. These simulation exercises will focus on exposing participants to practical elements on countering migrant smuggling at maritime borders and also share international best practices.

Marine Police Division and IOM look forward to strengthening this partnership and developing additional capacity building initiatives in the future.