Event
03 Jun 2024

Training on Migration Reporting for Students

 • Date
  19 Jun 2024, 09:30am
 • Location
  Bangkok, Thailand (venue to be announced)
 • Organizer

  International Organization for Migration (IOM)

  Ministry of Foreign Affairs of Thailand (MFA)

โครงการฝึกอบรมเรื่องการรายงานข่าวเกี่ยวกับการโยกย้ายถิ่นฐานสำหรับนักศึกษา

ปรับเปลี่ยนวาทกรรมด้วยหลักฐาน เพิ่มความเข้าใจ เสริมทักษะ เตรียมความพร้อมก่อนลงสนามเพื่อรายงานข่าวเกี่ยวกับการโยกย้ายถิ่นฐาน

 

[English Below]

เกี่ยวกับการฝึกอบรม

การโยกย้ายถิ่นฐานเป็นหนึ่งประเด็นข่าวที่อยู่ในกระแสสังคมไทย โดยปัจจุบันมีแรงงานข้ามชาติทำงานและอาศัยอยู่ในไทยกว่า 3 ล้านคน แม้จะเป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงในวงกว้างอยู่บ่อยครั้ง แต่การรายงานประเด็นนี้ก็ยังมีช่องว่างซึ่งเกิดจากข้อมูลที่ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์

 

ช่องว่างดังกล่าวเป็นเหตุให้เกิดทัศนคติเหมารวมเชิงลบต่อผู้ย้ายถิ่น จนนำไปสู่การเลือกปฏิบัติและอคติต่อกลุ่มคนเหล่านี้ เป็นผลให้พวกเขาเข้าถึงบริการและสิทธิทางสังคมได้ยากลำบากขึ้น การส่งเสริมการรายงานอย่างสร้างสรรค์เรื่องการย้ายถิ่นจึงต้องพึ่งความร่วมมือจากหลายภาคส่วน อย่างไรก็ตามเครื่องมือที่จะช่วยให้นักศึกษาไทยเข้าใจและรายงานประเด็นปัญหาดังกล่าวได้อย่างครอบคลุมและแม่นยำยังมีไม่เพียงพอ

 

รัฐบาลไทยและไอโอเอ็มจึงร่วมมือส่งเสริมวาทกรรมและการรายงานข่าวเกี่ยวกับการโยกย้ายถิ่นฐานโดยใช้หลักฐานอ้างอิงเป็นพื้นฐาน และจัดทำโครงการฝึกอบรมเรื่องการรายงานข่าวเกี่ยวกับการโยกย้ายถิ่นฐานสำหรับนักศึกษาไทย โดยมีจุดประสงค์เพื่อเพิ่มความเข้าใจในประเด็นการโยกย้ายถิ่นฐานอย่างถูกต้อง เสริมทักษะการรายงานข่าว เตรียมความพร้อม รู้เท่าทันทัศนคติเชิงลบในสังคมก่อนก้าวเข้าสู่สนามจริง

 

วิธีการสมัครเข้ารับการอบรม

นักศึกษาจากทุกคณะสามารถส่งใบสมัครเพื่อเข้ารับการคัดเลือกฝึกอบรมในโครงการ ซึ่งจะจัดขึ้นที่กรุงเทพ (โดยผู้เข้าร่วมสามารถเลือกเข้าร่วมอบรมได้ทั้งในห้องประชุมหรือออนไลน์ผ่าน Zoom) ระหว่างวันที่ 19-20 มิถุนายน พ.ศ. 2567

 

หัวข้อการอบรม

 • การโยกย้ายถิ่นฐาน: คอร์สปรับพื้นฐาน
  • การโยกย้ายถิ่นฐานคืออะไร
  • ผู้คนย้ายถิ่นฐานอย่างไรและย้ายไปที่ไหน
  • ทำไมผู้คนต้องย้ายถิ่นฐาน
  • ทำไมประเด็นเกี่ยวกับผู้ย้ายถิ่นจึงสำคัญ
 • การจัดการการโยกย้ายถิ่นฐานผ่านความร่วมมือจากทุกหน่วยงานรัฐบาลและทุกภาคส่วนในสังคม (การบรรยายพิเศษ โดยกระทรวงการต่างประเทศ)
 • การรายงานข่าวเกี่ยวกับการโยกย้ายถิ่นฐาน
  • ข้อมูลเท็จและบิดเบือน
  • วิธีการถ่ายทอดเรื่องราวของผู้ย้ายถิ่น ผ่านการถ่ายภาพวารสารศาสตร์ และประเมินจริยธรรม)

 

ระยะเวลาการรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการอบรม

 • วันเปิดรับสมัคร 3 มิถุนายน พ.ศ. 2567
 • วันและเวลาปิดรับสมัคร 12 มิถุนายน พ.ศ. 2567 เวลา 23.59 น. (กรุงเทพฯ)
 • วันประกาศผลผู้มีสิทธิเข้ารับการอบรม 13-14 มิถุนายน พ.ศ. 2567
 • วันเข้ารับการอบรม 19-20 มิถุนายน พ.ศ. 2567

 

*เนื่องจากโครงการเปิดรับจำนวนจำกัด ผู้สมัครที่ได้รับการคัดเลือกเท่านั้นที่จะได้รับอีเมลยืนยันสิทธิในช่วงเวลาข้างต้น โดยทางโครงการจะให้สิทธิแก่ผู้ที่ส่งใบสมัครมาก่อน

*ดำเนินการอบรมเป็นภาษาไทยและผู้เข้าร่วมสามารถเลือกที่เข้าร่วมอบรมได้ทั้งในห้องประชุมซึ่งจัดขึ้นที่กรุงเทพฯ หรือออนไลน์ผ่าน Zoom จากต่างจังหวัด

 

กรอกใบสมัคร

 


Training on Migration Reporting for Students

Promoting Evidence-Based Migration Discourse and Media Reporting in Thailand

 

 

English Poster for Media Training for Students

 

 

ABOUT THE TRAINING

Migration is at the heart of public narrative in Thailand, with more than 3 million registered migrant workers living in the country. In this highly contested, polarized space, even seasoned media professionals are prone to misrepresenting and misreporting on migration.

Such misreporting gives rise to negative stereotypes against migrants, fueling discrimination and hindering their access to social services and rights. Shaping the public narrative around migrants requires collaborative efforts.

While migration is often front and center in news and public debate, there are limited resources available for students in Thailand to understand the migration landscape and to learn reporting on such issues with stronger accuracy and depth.

With the vision to promote evidence-based migration discourse and media reporting in Thailand, the Royal Thai Government and IOM is organizing a two-day Training on Migration Reporting for students. The training aims to support students and aspiring journalists to understand migration landscape and gain the skills to report on migration issues ethically and accurately while countering misinformation and negative stereotypes. 

HOW TO APPLY FOR THE TRAINING?

Students from all backgrounds are welcome to apply for the media training which will take place in Bangkok (hybrid) 19-20 June 2024.

KEY TOPICS THAT WILL BE COVERED

 • Migration, explained
  • What is Migration?
  • Where and how do people move?
  • Why do people move?
  • Why migrants? (Role and Contribution of Migrants)
 • Managing Migration through Whole-of-Government and Whole-of-Society Approaches - ​​​​Session by Ministry of Foreign Affairs (MFA)
 • Migration reporting
  • Mis-and-Disinformation
  • How do we tell a migrant’s story? (Photojournalism and Ethical Considerations)

TIMELINE

 • Application opens: 03 June 2024
 • Application closes: 12 June 2024 23.59 hr (Bangkok Time)
 • Candidate selection announcement: 13-14 June 2024
 • Training date: 19-20 June 2024

*As space is limited, only selected candidates will be contacted via email. Applications will be reviewed and selected on a first-come, first-served basis.

*The training will be moderated in Thai language and facilitated in hybrid mode with an option to join online for those outside Bangkok.

APPLY NOW