Event
06 May 2024

Training on Migration Reporting for Journalists

 • Date
  28 May 2024, 08:30am
 • Location
  On-site, Bangkok, Thailand (venue to be announced)
 • Organizer

  International Organization for Migration (IOM)

  Ministry of Foreign Affairs of Thailand (MFA)

โครงการฝึกอบรมเรื่องการรายงานข่าวเกี่ยวกับการโยกย้ายถิ่นฐาน

ปรับเปลี่ยนวาทกรรมด้วยหลักฐาน เพิ่มขีดความสามารถ เสริมความเป็นมืออาชีพในการรายงานข่าวที่เกี่ยวข้องกับการโยกย้ายถิ่นฐานในประเทศไทย

[English Below]

เกี่ยวกับการฝึกอบรม

การโยกย้ายถิ่นฐานเป็นหนึ่งประเด็นข่าวที่อยู่ในกระแสสังคมไทย โดยปัจจุบันมีแรงงานข้ามชาติทำงานและอาศัยอยู่ในไทยกว่า 3 ล้านคน แม้จะเป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงในวงกว้างอยู่บ่อยครั้ง แต่การรายงานประเด็นนี้ก็ยังมีช่องว่างซึ่งเกิดจากข้อมูลที่ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์

ช่องว่างดังกล่าวเป็นเหตุให้เกิดทัศนคติเหมารวมเชิงลบต่อผู้ย้ายถิ่น จนนำไปสู่การเลือกปฏิบัติและอคติต่อกลุ่มคนเหล่านี้ เป็นผลให้พวกเขาเข้าถึงบริการและสิทธิทางสังคมได้ยากลำบากขึ้น การส่งเสริมการรายงานอย่างสร้างสรรค์เรื่องการย้ายถิ่นจึงต้องพึ่งความร่วมมือจากหลายภาคส่วน โดยเฉพาะผู้สื่อข่าวที่มีบทบาทสำคัญในการ

 • เผยแพร่ข้อมูลที่ตรวจสอบแล้ว
 • ให้ข้อมูลที่ถูกต้องแก่สาธารณะอย่างครบถ้วน
 • รายงานเกี่ยวกับผู้ย้ายถิ่นอย่างตรงไปตรงมาและครอบคลุม

แม้ประเด็นการโยกย้ายถิ่นฐานจะได้รับการรายงานบ่อยครั้งในสื่อ แต่เครื่องมือที่จะช่วยให้ผู้สื่อข่าวรายงานประเด็นปัญหาดังกล่าวได้อย่างครอบคลุมและแม่นยำยังมีไม่เพียงพอ

รัฐบาลไทยและไอโอเอ็มจึงร่วมมือส่งเสริมวาทกรรมและการรายงานข่าวเกี่ยวกับการโยกย้ายถิ่นฐานโดยใช้หลักฐานอ้างอิงเป็นพื้นฐาน และจัดทำโครงการฝึกอบรมเรื่องการรายงานข่าวเกี่ยวกับการโยกย้ายถิ่นฐานสำหรับสื่อมวลชนไทย เป็นเวลา 2 วัน โดยมีจุดประสงค์เพื่อส่งเสริมการทำงานในประเด็นการโยกย้ายถิ่นฐานของผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารมวลชน และร่วมมือกันเผยแพร่ข้อมูลที่ถูกต้องพร้อมขจัดทัศนคติเชิงลบในสังคม

 

วิธีการสมัครเข้ารับการอบรม

ผู้สื่อข่าวจากทุกแขนงสามารถส่งใบสมัครเพื่อเข้ารับการคัดเลือกฝึกอบรมในโครงการ ซึ่งจะจัดขึ้นที่กรุงเทพ ในวันที่ 28-29 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

หัวข้อการอบรม

 • การโยกย้ายถิ่นฐาน: คอร์สปรับพื้นฐาน
  • การโยกย้ายถิ่นฐานคืออะไร
  • ผู้คนย้ายถิ่นฐานอย่างไรและย้ายไปที่ไหน
  • ทำไมผู้คนต้องย้ายถิ่นฐาน
  • ทำไมประเด็นเกี่ยวกับผู้ย้ายถิ่นจึงสำคัญ
 • การจัดการการโยกย้ายถิ่นฐานผ่านความร่วมมือจากทุกหน่วยงานรัฐบาลและทุกภาคส่วนในสังคม (การบรรยายพิเศษ โดยกระทรวงการต่างประเทศ)
 • การรายงานข่าวเกี่ยวกับการโยกย้ายถิ่นฐาน
  • ข้อมูลเท็จและบิดเบือน
  • วิธีการถ่ายทอดเรื่องราวของผู้ย้ายถิ่น ผ่านการถ่ายภาพวารสารศาสตร์ และประเมินจริยธรรม)

ระยะเวลาการรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการอบรม

 • วันเปิดรับสมัคร 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2567
 • วันและเวลาปิดรับสมัคร 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 23.59 น. (กรุงเทพฯ)
 • วันประกาศผลผู้มีสิทธิเข้ารับการอบรม 20-24 พฤษภาคม พ.ศ. 2567
 • วันเข้ารับการอบรม 28-29 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

*เนื่องจากโครงการเปิดรับจำนวนจำกัด ผู้สมัครที่ได้รับการคัดเลือกเท่านั้นที่จะได้รับอีเมลยืนยันสิทธิในช่วงเวลาข้างต้น โดยทางโครงการจะให้สิทธิแก่ผู้ที่ส่งใบสมัครมาก่อน

*ดำเนินการอบรมเป็นภาษาไทย

 

กรอกใบสมัคร 

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางอีเมล information05@mfa.go.th / mediathailand@iom.int หรือโทร +66 (0) 86 882 1820


Training on Migration Reporting for Journalists

Promoting Evidence-Based Migration Discourse and Media Reporting in Thailand

media training flyer-EN

ABOUT THE TRAINING

Migration is at the heart of public narrative in Thailand, with more than 3 million registered migrant workers living in the country. In this highly contested, polarized space, even seasoned media professionals are prone to misrepresenting and misreporting on migration.

Such misreporting gives rise to negative stereotypes against migrants, fueling discrimination and hindering their access to social services and rights. Shaping the public narrative around migrants requires collaborative efforts. Media professionals play a vital role in:

 • Disseminating verified information
 • Shaping informed opinions
 • Fostering balanced and inclusive narratives on migrants

While migration is often front and center in news and public debate, there are limited resources available for media professionals in Thailand to report on such issues with stronger accuracy and depth.

With the vision to promote evidence-based migration discourse and media reporting in Thailand, the Royal Thai Government and IOM is organizing a two-day Training on Migration Reporting for journalists. The training aims to support Thai media professionals in strengthening the coverage of migration issues and counter misinformation and negative stereotypes.

 

HOW TO APPLY FOR THE TRAINING?

Journalists from all backgrounds are welcome to apply for the media training which will take place in Bangkok (in-person) 28-29 May 2024.

KEY TOPICS THAT WILL BE COVERED

 • Migration, explained
  • What is Migration?
  • Where and how do people move?
  • Why do people move?
  • Why migrants? (Role and Contribution of Migrants)
 • Managing Migration through Whole-of-Government and Whole-of-Society Approaches​​​​Session by Ministry of Foreign Affairs (MFA)
 • Migration reporting
  • Mis-and-Disinformation
  • How do we tell a migrant’s story? (Photojournalism and Ethical Considerations)

TIMELINE

 • Application opens: 6 May 2024
 • Application closes: 19 May 2024 23.59 hr (Bangkok Time)
 • Candidate selection announcement: 20-24 May 2024
 • Training date: 28-29 May 2024

*As space is limited, only selected candidates will be contacted via email. Applications will be reviewed and selected on a first-come, first-served basis.

*The training will be moderated in Thai language.

 

Apply Now

 

For any questions or clarifications, kindly email information05@mfa.go.th / mediathailand@iom.int or call +66 (0) 86 882 1820.