คู่มือกิจกรรมจิตสังคม

Year of Publication: 
2020

หลายคนคงเคยมีคำถามเหล่านี้เมื่อนึกถึงการจัดกิจกรรมจิตสังคมให้กับผู้รับบริการ หนังสือคู่มือเล่มนี้จะนำท่านมาทำความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับการพัฒนา -ออกแบบกิจกรรมจิตสังคม การประยุกต์ใช้กิจกรรมให้เหมาะสมกับกลุ่มผู้รับบริการโดยให้ความสำคัญกับภูมิหลัง ภาษา และความหลากหลายทางวัฒนธรรม นอกจากนี้ ยังกล่าวถึงข้อแนะนำเบื้องต้นในการปฏิบัติงานด้านจิตสังคมกับผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์และผู้ที่มีความเปราะบาง